WIEŻA
WIDOKOWA

od września do maja

czynna od 11:00 do 14:00

w piątki nieczynne

można też umówić się na inną godzinę

telefon do Pana Jarka 509 406 124

lipiec – sierpień  10:00 – 14:00; 16:00 – 18:00