Program pracy Akcji Katolickiej parafii św. Mikołaja w Mikołajkach

1. Członkowie Akcji Katolickiej:
a. Elżbieta Połeć Mróz – Prezes
b. Iwona Krzesińska – Sekretarz
c. Ewelina Gałązka – Skarbnik
d. Jolanta Zakrzewska
e. Anna Orzechowska Korgol
f. Dariusz Korgol
g. Katarzyna Bazyluk

2. 07.10.2017 – Różaniec do ganic

3. 8.10.2017 Dzień Papieski

4. 21.10.2017 Diecezjalny Kongres Misyjny

5. 25.11.2017 Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – 20-lecie AK

6. 06.01.2018 Orszak 3 Króli

7. Wielki Post – Droga Krzyżowa ulicami miasta

8. Konkurs szopek

9. Festyn Parafialny – lipiec

10. 01.06.2017 – Dzień Dziecka